Loading

Bricscad V11 jest na najlepszej drodze aby stać się standardową alternatywą platformy CAD dla użytkowników oprogramowania i deweloperów aplikacji. W poniższej tabeli porównawczej można zobaczyć przegląd możliwości.


    Bricscad (Windows) Bricscad (Linux)AutoCAD
 PlatiniumProClassicClassic2011LT
  PLIKI
Format zapisu plików DWG 2010
DWG kompatybilny z AutoCAD od 2.5 do 2011
Obsługa DWGCODEPAGE
Obsługa plików DWT (szablony rysunków)
Naprawa rysunków
Ochrona plików hasłem
Edycja wstawionych Xref-ów
Podkłąd PDF(3)
Eksport do PDF z użyciem tabeli stylu wydruku
Eksport do DWF 2D oraz 3D
Menedżer plików użytkownika
eTransmit(3)
eBridge do Vondle
POLECENIA
Standardowe polecenia AutoCAD
Linia poleceń AutoCAD
Polecenia powierzchni 3D AutoCAD
  INTERFEJS
Dokowany pasek Właściwości
Edycja wielu rysunków (MDI)
Rozszerzony Eksplorator Rysunku
Kreator Nowego Rysunku
Pasek Właściwości Obiektu
Okno Ustawień z Wyszukiwarką
Menu kontekstowe
DOSTOSOWANIE
AutoCAD CUI menu i pasków narzędzi
Wizualne dostosowanie menu
Dostosowanie paska Stanu
  3D
Wyświetlanie brył ACIS
Pełna edycja & modelowanie brył ACIS(2)
X-Solids
X-Hardware
X-Tools
ARKUSZE
Obsługa wielu arkuszy
Blokowanie widoków obszaru papieru
ŚLEDZENIE I UCHWYTY
Wyróżnianie wybieranego obiektu
Szybki Wybór
Przełączanie pomiędzy wybranymi obiektami
Jednoczesna edycja wielu uchwytów
Punkty charakterystyczne
Punkt środkowy oraz Równoległy
Skok i Przyciąganie
Śledzenie punktu odsuniętego o określoną odległość
SnapTrack™
Śledzenie biegunowe
Uchwyt widocznego i pozornego przecięcia
Śledzenie uwzględniające współrzędne osi Z
TEKST
Wstawienie symboli wielu języków
Obsługa czcionek typu TrueType
Pisownia
Znajdź i zastęp
Edytor tekstu wielowierszowego In-place
MTEXT przez wewnętrzny bądź zewnętrzny edytor
Pola (szeroki zasięg zmiennych)
Rozbijanie tekstu (polecenie TXTEXP)
OBRAZY RASTROWE
Menu Obrazu
Przycinanie Obrazów
Obsługa obrazów Rastrowych
Obsługa dla ECW i JPEG2000(3)
Obsługa dla MrSID
Obsługa przezroczystości

INNE FUNKCJE
Zaawansowany rendering
Zmiany widoku w czasie rzeczywistym
Niestandardowe rzutnie
Filtr podglądu
Pasek narzędzi Warstwy
Menadżer Statusu Warstw
Podgląd zawartości warstw(3)
Tworzenie prostokątów poprzez określenie Pola i wymiarów
Wstawianie bloków o różnych jedenastkach miary
Obsługa bloków dynamicznych (5)
Edycja Kreskowania
Wypełnienie Gradientem
Separowanie kreskowania
Ucinanie/Wydłużanie do linii wzoru kreskowania
Zespolone wymiary 
Dynamiczne rysowanie oraz wymiarowanie
Edycja właściwości wielu obiektów
Obsługa Tabel(1)(1)(1)(1)
Menedżer profilu użytkownika

    
  DRUKOWANIE  
  
Pliki tabeli koloru CTB
Pliki tabeli koloru STB
Pliki konfiguracji drukarki PC3(3)
Polecenie PLOT

    
  PROGRAMOWANIE  
  
Obsługa ActiveX
Entity data interface 
Nagrywanie Skyptów
Nowy silnik AutoLISP
Obsługa LISP vl-, vlr-, vla- i vlax-
Zabezpieczanie LISP(3)
Solutions Development System (SDS/ADS)
Nowy silnik DCL
Nowy COM API o wysokiej kompatybilności
Visual Basic for Applications (VBA)
Obsługa projektów VBA DVB
BRX (Bricscad Runtime eXtension)ARX
Obsługa DRX (DwgDirect)
Obsługa pliku menu CUI
Obsługa plików MNU i MNS
API dla dostosowania pasków narzędzi oraz menu
Wyrażenia menu Diesel
Kompatybilność z Visual Studio 2005 (VC8)
Interfejs Unicode C/C++

    
  LICENCJE  
  
Pojedyńcza
All-In
eBridge
Sieciowa
Korporacyjna
Akademicka

NOWOŚĆ

(1) Tylko wyświetlanie. W planach również edycja.

(2) Obsługa częściowa.

(3) Do zaimplementowania.

(4) Szeroki zakres zmiennych użytecznych w Mtexts ; brak obsługi właściwości obiektu.

(5) Brak możliwości tworzenia bloków dynamicznych.

Nasi Klienci: