Loading

Polityka Jakości Firmy CANEA INŻYNIERIA I KOMPUTERY wynika z jej strategii, która zmierza do osiągnięcia znaczącej pozycji na rynku usług z zakresu inżynierii, budownictwa orazdoradztwa technicznego.

Naszym głównym celem jest świadczenie usług na jak najwyższym poziomie,tak aby spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. 

Obecnie planujemy zwiększenie i rozszerzenie usług z zakresu przetwarzania danych i zarządzania stronami internetowymi. Poza tym prowadzimy serwis i sprzedaż sprzętu komputerowego. 

Obecną pozycję na rynku uzyskaliśmy poprzez ukierunkowanie się na projekty specjalistyczne. Dążymy do rozpoznawalności poprzez projektowanie obiektów z branży medycznej. 

Firma jest również autoryzowanym resellerem oprogramowania Graphisoft. Wśród naszych odbiorców możemy wyróżnić klientów indywidualnych, instytucje i przedsiębiorstwa. Przez ponad 15 lat swojej działalności zdobyliśmy wielu zadowolonych klientów. 

Swoje cele realizujemy poprzez: 

  •  spełnienie wymagań klientów, 
  •  wywiązywanie się terminowo z umów, 
  •  spełnienie wymagań prawnych, 
  •  rozszerzanie zakresu świadczonych usług, 
  •  pozyskiwanie wykwalifikowanej Kadry, 
  •  pozyskanie zleceń specjalistycznych, 
  •  systematyczne szkolenia oraz zdobywanie uprawnień zawodowych, 
  •  doskonalenie systemu zarządzania jakością wg wymagań ISO 9001:2009. 
  •  

Właściciel Firmy Canea Inżynieria i Komputery zaświadcza, że Polityka Jakości jest zrozumiała, wdrożona i utrzymywana we wszystkich obszarach organizacji oraz że są zapewnione środki do jej realizacji, tak aby wszyscy pracownicy w pełni angażowali się w osiąganie celów jakości . 

Wieloletnie starania w świadczeniu jak najlepszej jakości usług dla naszych Klientów zostały potwierdzone uzyskaniem certyfikatu poświadczającego spełnianie wymagań normy ISO 9001. 

Certyfikat ISO 9001:2008 został przyznany w zakresie projektowania obiektów budowlanych, nadzoru inwestorskiego, projektowania stron www oraz sprzedaży i serwisu sprzętu komputerowego. 

 

    certyfikat2  

Pracownicy Canea Inżynieria i Komputery, w celu poszerzenia wiedzy i podniesienia kompetencji z zakresu Systemu Zarządzania Jakością funkcjonującego w firmie ukończyli program szkoleniowo-doradczy, realizowany w ramach projektu „System Zarządzania Jakością w mikro i małej firmie woj. świętokrzyskiego. Szkolenia i doradztwo podnoszące kompetencje kadr z zakresu zarządzania ISO 9001:2008”. 

Stale doskonalony System Zarządzania Jakością ułatwia sprawowanie kontroli nad procesami występującymi w firmie, co pozwala na zharmonizowanie pracy w celu zwiększenia jej efektywności i skuteczności, a co za tym idzie zwiększenia satysfakcji Klientów. 

Nasi Klienci: