Loading

Projekt budowlany budynku usługowo-handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o powierzchni 350 m2 położonej przy ul. Urzędniczej w miejscowości Miedziana Góra gmina Miedziana Góra

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przewiduje budowę budynku usługowo-mieszkalnego. Nowy obiekt to budy­nek trzy kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia. Główna bryła bu­dynku zaprojektowana została na rzucie prostokąta. Budynek charakteryzuje się lukarnami, a więc dachem wielospadowym. Ściany lukarn poprzez ich odsunięcie od podstawy parteru podkreślają jego bryłę nadając mu bardziej dynamiczny charakter. Wejście do budynku zaprojektowano od strony południowo-zachodniej oraz od strony południowo-wschodniej. Projektowany wjazd na działkę zlokalizowany został od strony północno-wschodniej z drogi wewnętrznej gminnej. Na działce zaprojektowano osiem miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Śmietnik zaprojektowano wewnątrz budynku. Ziemia z wykopu pod projektowany obiekt zostanie wykorzystana do wyrównania terenu działki i zasypania pod podłogi parteru. Odprowadzenie wód opadowych będzie powierzchniowe, na teren działki oraz do kanalizacji deszczowej gminnej.

PRZEZNACZENIE  I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

Projektowany obiekt to budynek usługowo-handlowy, nie podpiwniczony, za­projektowany na rzucie prostokąta. Na parterze trzykondygnacyjnej części budynku zlokalizowano wiatrołap, ciąg komunikacyjny, sklep wraz z zapleczem sklepowym w którym znajdują się: magazyn, dwie komory chłodnicze, toaleta, szatnia, pom. so­cjalne, pom. porządkowe, kotłownia, pomieszczenie biurowe . Na pierwszym piętrze budynku zaprojektowano: pokoje biurowe wraz z komunikacją i łazienkami oraz pomieszczenie porządkowe i komunikację. Poddasze budynku zostało zaprojektowane jako nieużytkowe. Sklep będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych, na parkingu wydzielono jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

  • Powierzchnia zabudowy - 464,87 m2
  • Powierzchnia użytkowa - 905,4 m2
  • Powierzchnia nieużytkowa - 464,5 m2
  • Długość elewacji bocznej - 34,30 m
  • Szerokość elewacji frontowej -15,20 m
  • Wysokość krawędzi okapu /od zera bud. / - 7,55 m
  • Wysokość krawędzi okapu lukarn /od zera bud. / - 10,15 m
  • Kubatura projektowanego budynku - 4126 m

Nasi Klienci: