Loading

CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski

Al. Legionów 3/4
25-035 Kielce 
tel. 041 - 344 70 00 
fax. 041 - 344 77 80

NIP: 657-121-93-38

CANEA Sp. z o.o.

Al. Legionów 3/4
25-035 Kielce,
biuro@canea.com.pl

NIP: 959-14-93-469
Regon: 292432612
KRS: 0000047370

Kapitał 120 000 zł opłacony w całości

Nasi Klienci: