Loading

Przedmiotem opracowania jest projekt  rozbudowy zakładu Przetwórstwo Ryb Produkcyjne „MORS” o budynek produkcyjny wolnostojący. 

 Rozbudowa  ma na celu : 

 - zwiększenie przerobu, 

 - zwiększenie zatrudnienia 

 - wprowadzenie nowoczesnych linii technologicznych do dotychczasowego cyklu produkcyjnego. 

W wyniku zmian wielkość produkcji zostanie zwiększona o 30%, nastąpi poprawa warunków produkcji  co będzie miało bezpośredni wpływ na jakość wyrobu. 

 Projektowany obiekt będzie realizował pełny cykl produkcyjny marynat rybnych z uwzględnieniem istniejących na terenie zakładu magazynów opakowań i mroźni surowca oraz dostaw pasty z istniejącego obiektu (nr II).            

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU. 

 Budynek będący przedmiotem inwestycji pełni funkcję zakładu produkcyjnego. Odbywać się w nim będzie cały cykl produkcyjny. W projektowanym zakładzie znajdować się będą pomieszczenia technologiczne związane bezpośrednia z procesem produkcyjnym, oraz zaplecze higieniczno sanitarne dla pracowników

Nasi Klienci: