Loading

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI: 

 Działamy w branży architektoniczno – budowlanej od  1995r. i świadczymy usługi w zakresie realizacji inwestycji – prowadzenia nadzorów inwestorskich.Firma CANEA bierze czynny  udział w tworzeniu procesu inwestycyjnego. Opracowujemy projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze. Zajmujemy się obsługą formalno-prawną inwestycji od uzyskania warunków zabudowy,  prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Świadczymy usługi nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową oraz nadzoru technicznego nad realizowaną inwestycją. 

Wycena nieruchomości

 W ramach naszych usług wykonujemy profesjonalne wyceny nieruchomości dla podmiotów prawnych 

Nadzór Inwestorski

 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem inwestora i to on w głównej mierze sprawuje kontrolę zgodności realizowanego projektu z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, pozwoleniem na budowę jak również jakością robót i materiałów budowlanych. 

 Nadzory inwestorskie wykonywane są przez wyspecjalizowanych i doświadczonych inżynierów posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia. Nadzór inwestorski obejmuje również sprawdzenie dokumentacji technicznej obiektu pod względem prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami, Prawem Budowlanym i projektem budowlanym, a także pełną kontrolę jakości robót budowlanych i terminowości wykonania robót. 

Oferujemy kompleksowe nadzory inwestorskie w pełnym zakresie, tj.:

 •  architektoniczno-budowlanym  
 •  wentylacji i klimatyzacji  
 •  instalacji sanitarnych  
 •  elektrycznym  
 •  teletechnicznym  

Ponadto oferujemy: 

 Pełną obsługę w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej dla zamówień publicznych oraz dla inwestorów prywatnych, opracowywanie kosztorysów ofertowych, inwestorskich oraz po wykonawczych w pełnym zakresie robót budowlano - montażowych, remontowych, inżynieryjnych oraz instalacyjnych, odbiory budynków i lokali mieszkalnych od developerów przeglądy techniczne budynków roczne i 5 letnie, opinie i ekspertyzy w zakresie stanu technicznego budynków oraz opinie rzeczoznawczo - kosztorysowe 

Weryfikacja Dokumentacji

 Oferujemy usługę międzybranżowej weryfikacje dokumentacji identyfikującą kolizje, problemy wykonawcze, podstawowe braki i błędy projektowe. 

 Weryfikacja dokumentacji technicznej dokonana przed rozpoczęciem prac budowlanych co zapobiega generowaniu dodatkowych kosztów, opóźnień związanych z realizacją inwestycji, eliminacji błędów i niekompletności dokumentacji.  

 Wśród zrealizowanych przez nas obiektów znajdują się m.in. zakłady produkcyjne, budynki użyteczności publicznej min. hotele, szpitale 

Wśród zrealizowanych przez nas obiektów znajdują się m.in.  budynki użyteczności publicznej:

 •  Sąd Rejonowy i Prokuratura Rejonowa we Włoszczowie  
 •  Place zabaw dla Gminy Morawica,  
 •  Synagoga w Działoszycach,  
 •  Rewitalizacja terenów Dymarkowskich w Nowej Słupi,  
 •  Rewitalizacja Zabytkowego Rynku w Daleszycach,  
 •  Remont Zabytkowego Dworca PKP w Myszkowie,  
 •  Rewitalizacja Centrum w miejscowości Łazy,  
 •  Ścieżka rowerowa w Kielcach,  
 •  Rozbudowa Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach,  
 •  Przebudowa drogi powiatowej w gminie Pińczów,  
 •  Budowa domu pomocy społecznej w miejscowości Niemojowice , gm. Żarnów,  
 •  Remont zabytkowego Dworu Starościńskiego wraz z Oficyną w Podzamczu koło Chęcin,  

Nasi Klienci: